Klazula Informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MT Targi Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul.

Jordanowska 12 (dalej MT Targi).

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MT Targi

można skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@mttargi.pl lub telefonicznie: 22 529 39 50.

 1. Państwa dane osobowe w MT Targi przetwarzane są:

informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10

ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).

ust. 1 lit. b RODO).

(podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).

targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).

uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).

wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).

uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Jako MT Targi dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej

organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej

działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób

świadczących usługi dla MT Targi, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom

odbiorców:

i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz

dostawcom pocztowym).

ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza

zgłoszeniowego lun niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W

pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania

umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usługach lub możemy odmówić

podpisania umowy.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego, jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzeń i imprez organizowanych przez MT Targi, w tym powierzchni parkingowej i terenu wokół obiektu oraz siedziby administratora. Wykorzystanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu.
 2. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email,

podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

 1. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli

wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. Telefonu z informacjami o nowych

targach i usługach.

 1. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo z targów mogą one zostać umieszczone:
 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów

podatkowych oraz rachunkowych.

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W związku z przetwarzaniem przez MT Targi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. Źródłem pochodzenia Państwa danych są: umowa uczestnictwa, formularz rejestracyjny z targów, serwis
  internetowy mttargionline.pl lub newsletter ze stron internetowych targów lub zostały zakupione od firmy Mediaten Sp. z o.o., a także z innych powszechnie dostępnych źródeł.
 1. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z MT Targami

telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie MT Targów.

 1. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 2. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo mogą one zostać umieszczone w serwisach Youtube i Facebook, których serwery mogą znajdować w państwie trzecim poza europejskim obszarem gospodarczym.
Podziel się:

Zobacz także