Klazula Informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MT Targi Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Jordanowska 12 (dalej MT Targi).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MT Targi Polska można skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@mttargi.pl lub telefonicznie: 22 529 39 50.
 3. Państwa dane osobowe w MT Targi przetwarzane są:
 1. Jako MT Targi dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla MT Targi, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lun niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usługach lub możemy odmówić podpisania umowy
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego, jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzeń i imprez organizowanych przez MT Targi, w tym powierzchni parkingowej i terenu wokół obiektu oraz siedziby administratora. Wykorzystanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu.
 3. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. Telefonu z informacjami o nowych targach i usługach.
 5. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo z targów mogą one zostać umieszczone:
 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:
 1. W związku z przetwarzaniem przez MT Targi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. Źródłem pochodzenia Państwa danych są: umowa uczestnictwa, formularz rejestracyjny z targów, serwis internetowy mttargionline.pl lub newsletter ze stron internetowych targów lub zostały zakupione od firmy Mediaten Sp. z o.o., a także z innych powszechnie dostępnych źródeł.
 2. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z MT Targami telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie MT Targów.
 3. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 4. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 5. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach wideo mogą one zostać umieszczone w serwisach Youtube i Facebook, których serwery mogą znajdować w państwie trzecim poza europejskim obszarem gospodarczym.
Podziel się:

Zobacz także